Wchodzi babcia do kościoła z dzieckiem i mówi

Wchodzi babcia do kościoła z dzieckiem i mówi:
– kochanie to święte mieście i trzeba być cicho.
– dobrze babciu.
Zaczyna się msza wszyscy śpiewają a bobas na to wstaje i tańczy.
Babka go wyprowadza i mówi:
– Co ty niemądry to miał być bregdens?
– To co babciu wchodzimy i powtarzamy?