– Ważna nowina! – oznajmia Ecik Masztalskiemu – teraz w związ

– Ważna nowina! – oznajmia Ecik Masztalskiemu – teraz w związku z reformą gospodarczą wprowadzają nowe badania okresowe dla wszystkich pracujących.
– A co będą badać?
– Krew i kał.
– A czemu?
– Będą sprawdzać czy robotę masz we krwi czy w d*pie.