Uczelnia, wykład bardzo poważnego profesora

Uczelnia, wykład bardzo poważnego profesora. Profesor wykłada przechadzając się po sali. Nagle w przejściu między ławkami zauważa peta.
– czyj to pet? – pyta z groźną miną spoglądając na studentów. Odpowiada mu tylko cisza.
– czyj to pet? – ponawia pytania srożąc się.
– czyj to pet, pytam po raz ostatni! – krzyczy.
Nagle z sali dolatuje odpowiedź: Niczyj! Można wziąć!