Turysta zwiedzający małe miasteczko pyta burmistrza

Turysta zwiedzający małe miasteczko pyta burmistrza:
– Dlaczego ścinacie te drzewa?
– Bo w tym miejscu wkrótce zrobimy park!