Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem

Szkot ożenił się z wdową i po ślubie jedzie pociągiem.
– Gdzie pan jedzie? – pyta go inny podróżny.
– W podróż poślubną.
– A gdzie żona?
– Ona już była.