– Szeregowy Oferma! Już po raz trzeci w tym miesiącu prosicie Dowcip #5305 - Szeregowy Oferma! Już po raz trzeci w tym miesiącu prosicie o przepustkę z powodu nagłej choroby dziadka.
- Tak jest panie sierżancie. Sam już się nawet zastanawiałem, czy dziadek nie symuluje.
Dodano: 22.09.14 Published by