Student fizyki przez przypadek spóźnił się na zajęcia

Student fizyki przez przypadek spóźnił się na zajęcia.
Wchodząc do sali, profesor się pyta:
– Jakim prawem tu wszedłeś?
Student przestraszony nic nie odpowiada, a profesor mówi:
– Prawem tarcia! Siadaj! Dwója!