Siedzi Paulina na łące i puszcza bąki śmierdzące

Siedzi Paulina na łące i puszcza bąki śmierdzące.
Przyszedł jej chłopak i ją zbił,
Paulina pierdła a on zgnił.