Siedzi Lepper na łące puszcza bąki śmierdzące,

Siedzi Lepper na łące puszcza bąki śmierdzące,
Przyszedł Giertych i go zbił,
Lepper pierdnął Giertych zgnił.