Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna.
– Jakie są Pana słabe strony?
– Czasami mam problemu z rozróżnieniem fikcji od rzeczywistości…
– Rozumiem. A Pana mocne strony?
– Jestem Batmanem!