Przychodzi niemiecka mysz do baru i pyta barmana

Przychodzi niemiecka mysz do baru i pyta barmana:
– Kot śpi?
– Śpi.
– To setkę poproszę.
Wpiła i poszła.
Przychodzi ruska mysz do baru:
– Kot śpi?
– Śpi.
– To setkę poproszę.
Wypiła i poszła.
Przychodzi polska mysz do baru:
– Kot śpi?
– Śpi.
– To setkę poproszę.
– Kot śpi?
– Śpi.
– To drugą poproszę.
– Kot śpi?
– Śpi.
– To trzecią.
– Kooot śśśpii?
– Śpi.
– OOOBUUUUUDZIĆ!