Przychodzi garbaty do sklepu

Przychodzi garbaty do sklepu.
Sprzedawca się pyta:
– Co się pan tak czaisz?