Przychodzi chłopak do kiosku i pyta

Przychodzi chłopak do kiosku i pyta:
– Czy są kartki z napisem: “Dla mojej jedynej”?
– Tak, są – odpowiada kioskarka.
– To poproszę osiem!