Przychodzi baba do lekarza a lekarz się jej pyta

Przychodzi baba do lekarza a lekarz się jej pyta:
– Kim Pani jest z zawodu?
– Nauczycielką.
– Taaa? To niech mi Pani pałę postawi.