Polonistka prosi Jasia, aby odmienił przez przypadki – lubić

Polonistka prosi Jasia, aby odmienił przez przypadki – lubić nauczycieli.
– Tego się nie da odmienić – powiedział Jasio.