Po upojnej nocy ze słonicą, mrówek ledwo żywy kładzie się pod Dowcip #396 Po upojnej nocy ze słonicą, mrówek ledwo żywy kładzie się pod drzewem.
Podchodzi do niego kolega.
- Coś taki wypompowany?
- Tak to jest, gdy chce się dogodzić ukochanej: buzi, dupci, buzi,
dupci, a kilometry lecą.
Dodano: 24.09.14 Published by