Pani pyta dzieci na lekcji polskiego kto jeszcze, oprócz Wisł

Pani pyta dzieci na lekcji polskiego kto jeszcze, oprócz Wisławy Szymborskiej, dostał nagrodę Nobla.
Jasio wstaje i mówi:
– Czesław Małysz.