- Co to jest 400000 Francuzów z rękami w górze?
- Francuskie siły zbrojne.
Dodano: 06.04.15