– No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesię Dowcip #49968 - No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw miesięcy:
- Sty...?
- Czeń!
- Lu...?
- Ty!
- A dalej sama!
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień!
Dodano: 26.12.18