Na zakładowym jubileuszu, przemawia szef wydziału Dowcip #1665 Na zakładowym jubileuszu, przemawia szef wydziału.
Na zakończenie wznosi kielich ze słowami:
- Za wszystkie panie, które mamy pod sobą.
Dodano: 12.08.14 Published by