Na zakładowym jubileuszu, przemawia szef wydziału

Na zakładowym jubileuszu, przemawia szef wydziału.
Na zakończenie wznosi kielich ze słowami:
– Za wszystkie panie, które mamy pod sobą.