Na lekcji

Na lekcji:
– Nowak, podaj liczbę dwucyfrową.
– 34.
– A jeśli przestawisz cyfry?
– Nie wiem.
– Siadaj. Kowalski podaj liczbę dwucyfrową.
– 18.
– A jeśli przestawisz cyfry?
– Nie wiem.
– Jasiu podaj…
– 33.