Na lekcji matematyki nauczycielka pyta

Na lekcji matematyki nauczycielka pyta:
– Jeśli w bocianim gnieździe w marcu złożę trzy jaja a w kwietniu cztery, to ile jajek będzie razem?
– Jeśli mam być szczery – mówi Jasio – to nie wierzę, żeby pani potrafiła składać jaja.