Na bramie przed domem wisiała tabliczka z napisem

Na bramie przed domem wisiała tabliczka z napisem:
– Uwaga zły pies.
Ktoś w nocy dopisał:
– Ale szczerbaty!
Rano pies się budzi, czyta napis i mówi:
– Jak dolwę tego dlania to go zamemlam na śmielć!