Microsoft stworzył nową wersję Windows dla kobiet

Microsoft stworzył nową wersję Windows dla kobiet.
Do przycisków “Tak” i “Nie” dodano jeszcze jeden: “Może być”.