Król przyjechał na polowanie

Król przyjechał na polowanie.
Kilka godzin później, podczas polowania król pyta sługę:
– Czy trafiłem tego zająca?
– Wasza królewska mość raczył go ułaskawić…