– Kiedy w Polsce będziemy mieć szczyt demokracji bezpośrednie

– Kiedy w Polsce będziemy mieć szczyt demokracji bezpośredniej?*
– Kiedy Miss Polonia będziemy wybierać w wyborach powszechnych
* – demokracja bezpośrednia to np. wybory powszechne i referenda