Jasiu pierwszy raz jest na basenie

Jasiu pierwszy raz jest na basenie. Już miał skoczyć do basenu, kiedy usłyszał krzyk ratownika:
– Stój! Czekaj! W basenie nie ma prawie wody!
– To świetnie, bo ja nie umiem pływać.