Jasio wchodzi na lekcję języka polskiego Dowcip #4815 Jasio wchodzi na lekcję języka polskiego:
- Jasiu, tu mogą przebywać tylko inteligentne osoby.
- To co pani tu robi? - pyta zdziwiony Jasio.
Dodano: 21.10.14 Published by