Jak umierają komórki mózgowe blondynki?
- samotnie.
Dodano: 05.09.14 Published by