Jak to jest, że w Niemczech produkują tyle dobrych samochodów

Jak to jest, że w Niemczech produkują tyle dobrych samochodów?
– Jak się ma takie żony, to czymś trzeba się zająć.