Jak informatyk wywiesza pranie? <br>- Na linkach

Jak informatyk wywiesza pranie?
- Na linkach