Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznajmia widzom

Iluzjonista po swoim kolejnym numerze oznajmia widzom:
– Teraz sprawię, że na waszych oczach zniknie jedna z obecnych tu kobiet.
Nagle z ostatniego rzędu słychać męski głos:
– Moja żona zgłasza się na ochotnika!