Idzie dwóch policjantów ulica

Idzie dwóch policjantów ulica. Zobaczyli leżąca głowę. Jeden z nich pochyla się, patrzy i mówi do drugiego:
– Ty zobacz, to Heniek.
Drugi na to:
– Co ty! Heniek był wyższy!