Facet próbował połączyć się z serwerem WWW Watykanu.
Otrzymał odpowiedz:
"Host is not responding".
Dodano: 24.09.14 Published by