– Czym różni się George Bush od Andrzeja Leppera?

– Czym różni się George Bush od Andrzeja Leppera?
– Z różnych butów im słoma wystaje!