– Co się stanie, jeśli naruszysz jedno z dziesięciu przykazań Dowcip #5405 - Co się stanie, jeśli naruszysz jedno z dziesięciu przykazań? - pyta katechetka ucznia.
- Pozostanie dziewięć!
Dodano: 07.11.14 Published by