– Co powstanie, jeśli się skrzyżuje blondynkę z gorylem?

– Co powstanie, jeśli się skrzyżuje blondynkę z gorylem?
– Kto wie? Są pewne granice tego, do czego można zmusić goryla.