Chuck Norris wysyła sms-y o treści CHWDP na numer 997.
Dodano: 02.10.14 Published by