Bin Laden zatrudnił się jako kierowca taksówki

Bin Laden zatrudnił się jako kierowca taksówki.
Pewnego dnia mówi do klienta:
– To gdzie pana wysadzić?